bij: ADHD/ADD

Voor wij iets over CanMediX CBD olie en ADHD  melden is het van belang te weten dat CBD olie geen medicijn is, maar mogelijk ter ondersteuning ingezet kan worden. Het is altijd raadzaam contact met de arts op te nemen.

Globale kenmerken van ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) ofwel snel afgeleid en hyperactief gedrag zijn: hyperactiviteit en impulsiviteit, en/of problemen met aandacht.

Er worden 3-type onderscheiden:
  • ADHD-I, vroeger ook wel ADD-type genoemd. Hierbij staat een aandachtstekort het meest op de voorgrond;
  • ADHD-H, het overwegend hyperactieve en impulsieve type. Hier staan ernstige en aanhoudende impulsiviteit en hyperactiviteit op de voorgrond;
  • ADHD-C, het gecombineerde type. Zowel problemen van het onoplettende als het hyperactieve type zijn aanwezig
Waarom zou CBD-olie ter ondersteuning ingezet kunnen worden bij ADD / ADHD?

Zowel ADD als ADHD worden gekenmerkt door lage dopaminegehalten. Dopamine is de neurotransmitter die de cognitieve vermogens van de hersenen regelt, zoals geheugen, aandachtsniveau en gemoedstoestand. Lage niveaus van deze chemische stof veroorzaken een manifestatie van aandachtstekortstoornis.

Van cannabinoïden is aangetoond dat ze de overdracht van de chemische neurotransmitter in de hersenen ondersteunen, wat mogelijk de cognitieve processen zou kunnen verbeteren. Een significante afname in hyperactiviteit en een toename van sociale interactie kon worden aangetoond in een dierstudie (1) . De Cannabis Health Index (CHI) ontwikkeld door Dr. Blesching, evalueert de werkzaamheid van medicinale cannabis producten op een schaal van 0 tot 5 (geen waarneembaar therapeutisch effect ‘0’ tot significante en wetenschappelijk bewezen therapeutisch effect ‘5’). Dit is een evidence-based beoordelingssysteem. In dit systeem scoren cannabinoïden een waarde van 2, dat wil zeggen “mogelijk-tot-waarschijnlijk-effectiviteit bij de behandeling van deze aandoening(2) CBD  kan helpen het concentratiegebrek van ADHD-patiënten te verminderen door de adenosinereceptoren in de hersenen actiever te maken en daardoor de angst helpen te verminderen. Het kan  dus worden gebruikt als ondersteuning om de afleidingen en hyperactiviteit die ADHD-patiënten helpen te verminderen.

CBD-olie zet je hersenen in essentie op “gerust” en maakt het je gemakkelijker om je te concentreren.

CBD-dosering en hoe CBD te nemen voor ADD / ADHD

Zoals onder het hoofdstuk dosering is aangegeven reageert iedereen anders op de CBD en zal proefondervindelijk de juiste dosering vastgesteld moeten worden. Verschillende normen voor ADHD vereisen verschillende concentratie CBD-olie. De dosering kan bijvoorbeeld langzaam opgebouwd worden naar tweemaal daags 20-25 milligram CanMediX CBD-olie.

De mogelijke dosering voor kinderen met ADD en ADHD is tussen de 5 en 10 druppels CanMediX CBD-olie, driemaal daags.. Dit kan worden verhoogd tot de gebruikelijke 25 milligram drie of vier weken later en worden gebruikt totdat de symptomen verdwijnen.

Patiënten met een ernstige vorm van ADD / ADHD hebben wellicht baat bij hogere doseringen. Hiervoor geldt om contact op te nemen met uw arts.

Wat zeggen studies over het gebruik van CBD om ADD / ADHD te behandelen?

In een onderzoek naar de effectiviteit van CBD bij ADHD, vertoonden patiënten die CBD-olie als ondersteuning gebruikten een vermindering van hyperactiviteit, betere slaappatronen en verhoogde concentratie. Deze studie uit 2014 is uitgevoerd met 30 deelnemers. Dertig patiënten die niet reageerden op conventionele medicatie hadden een positieve reactie op CBD.

In London is in 2016 een gerandomiseerde studie opgezet om de effecten van CBD op ADD en ADHD, bij geselecteerde patiënten, te onderzoeken. Patiënten rapporteerden een verbeterd cognitief vermogen, met verminderde hyperactiviteit en hogere concentratie, wat mogelijk te danken is aan het ondersteunende effect van CBD.

Referentie

¹ Anand Gurrajan, David A Taylor and Daniel T Malone: „Cannabidiol and clozapine reverse MK-801-induced deficits in social interaction and hyperactivity in Sprague-Dawley rats“ In: „Journal of Psychopharmacology.“ Nr. 26(10), 2012, S. 1317-32.

² Leonard Leinow, Juliana Birnbaum (Hrsg): „CBD: A Patient’s Guide to Medicinal Cannabis.“ North Atlantic Books, Berkeley 2017