– ADHD/ADD

Voor wij iets over CanMediX CBD olie en ADHD  melden is het van belang te weten dat CBD olie geen medicijn is, maar mogelijk ter ondersteuning ingezet kan worden. Het is altijd raadzaam contact met de arts op te nemen.

Of CBD tegen ADHD helpt? Er is momenteel geen tot weinig onderzoek gedaan naar dit onderwerp. Het potentieel van CBD voor bepaalde symptomen die ook bij ADHD voorkomen is wel bekeken. Deze reslutaten zijn nog voorlopig en er kunnen nog geen harde conclusies aan verbonden worden. 

Algemeen

Globale kenmerken van ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) ofwel snel afgeleid en hyperactief gedrag zijn: hyperactiviteit en impulsiviteit, en/of problemen met aandacht. Er  is nog veel onduidelijk over de oorzaken van ADHD. Wetenschappers hebben verschillende aanwijzingen maar ADHD is en blijft nog een ingewikkelde stoornis. De stof dopmaine schijnt wel een rol te spelen, daar verder meer over. Er zijn ook andere mechanisen die blijkbaar een rol spelen zoals ook genetica en omgevingsfactoren.

Er worden 3-type onderscheiden:
  • ADHD-I, vroeger ook wel ADD-type genoemd. Hierbij staat een aandachtstekort het meest op de voorgrond;
  • ADHD-H, het overwegend hyperactieve en impulsieve type. Hier staan ernstige en aanhoudende impulsiviteit en hyperactiviteit op de voorgrond;
  • ADHD-C, het gecombineerde type. Zowel problemen van het onoplettende als het hyperactieve type zijn aanwezig
Waarom zou CBD-olie ter ondersteuning ingezet kunnen worden bij ADD / ADHD?

ADD als ADHD worden gekenmerkt door lage dopaminegehalten. Dopamine is de neurotransmitter die de cognitieve vermogens van de hersenen regelt, zoals geheugen, aandachtsniveau en gemoedstoestand. Lage niveaus van deze chemische stof veroorzaken een manifestatie van aandachtstekortstoornis.

Van cannabinoïden wordt aangenomen dat ze de overdracht van de chemische neurotransmitter in de hersenen ondersteunen, wat mogelijk de cognitieve processen zou kunnen verbeteren. Een significante afname in hyperactiviteit en een toename van sociale interactie kon worden aangetoond in een dierstudie (1) . De Cannabis Health Index (CHI) ontwikkeld door Dr. Blesching, evalueert de werkzaamheid van medicinale cannabis producten op een schaal van 0 tot 5 (geen waarneembaar therapeutisch effect ‘0’ tot significante en wetenschappelijk bewezen therapeutisch effect ‘5’). Dit is een evidence-based beoordelingssysteem. In dit systeem scoren cannabinoïden een waarde van 2, dat wil zeggen “mogelijk-tot-waarschijnlijk-effectiviteit bij de behandeling van deze aandoening(2) CBD  kan helpen het concentratiegebrek van ADHD-patiënten te verminderen door de adenosinereceptoren in de hersenen actiever te maken en daardoor de angst helpen te verminderen. 

Gebruik

CanMediX CBD olie is een voedingsupplement, daarom mogen wij geen advies geven over dosering in relatie met indicaties/ therapie. Daarom adviseren wij om contact opnemen met uw zorgverlener/arts op gebied van dosering CBD, mede ingegeven door het feit iedereen anders reageert op CBD en daarom proefondervindelijk de juiste dosering vastgesteld moeten worden.  Hoewel het therapeutische potentieel van de stof ondersteunt wordt door steeds meer onderzoeken is het nog grotendeels verkennend!

Wat zeggen studies over het gebruik van CBD om ADD / ADHD ?
  • In een onderzoek naar de effectiviteit van CBD bij ADHD, vertoonden patiënten die CBD-olie als ondersteuning gebruikten een vermindering van hyperactiviteit, betere slaappatronen en verhoogde concentratie. Deze studie uit 2014 is uitgevoerd met 30 deelnemers. Dertig patiënten die niet reageerden op conventionele medicatie hadden een positieve reactie op CBD.
  • In London is in 2016 een gerandomiseerde studie opgezet om de effecten van CBD op ADD en ADHD, bij geselecteerde patiënten, te onderzoeken. Patiënten rapporteerden een verbeterd cognitief vermogen, met verminderde hyperactiviteit en hogere concentratie, wat mogelijk te danken is aan het ondersteunende effect van CBD.

Referentie

  • ¹ Anand Gurrajan, David A Taylor and Daniel T Malone: „Cannabidiol and clozapine reverse MK-801-induced deficits in social interaction and hyperactivity in Sprague-Dawley rats“ In: „Journal of Psychopharmacology.“ Nr. 26(10), 2012, S. 1317-32.
  • ² Leonard Leinow, Juliana Birnbaum (Hrsg): „CBD: A Patient’s Guide to Medicinal Cannabis.“ North Atlantic Books, Berkeley 2017

CBD olie wordt wel eens verward met de term Cannabis en cannabis olie. Voor meer informatie over het gebruik van medicinale cannabis verwijzen wij u naar en site van Bureau voor Medicinale Cannabis-informatiebrochure voor patienten

Note: De bovenstaande onderzoeken zijn niet uitgevoerd met CBD olie van canmedix.