bij: Epilepsie

Voor wij iets over CanMediX CBD olie en EPILEPSIE  melden is het van belang te weten dat CBD olie geen medicijn is, maar mogelijk ter ondersteuning ingezet kan worden. Het is altijd raadzaam contact met de arts op te nemen.

Een van de belangrijkste onderwerpen, in het debat over “medisch cannabisgebruik”, is de laatste jaren de behandeling van epilepsie met verschillende cannabinoïden, met name Cannabidiol.  THC en CBD zijn in hun werkzaamheid vergeleken en het blijkt dat CBD betrouwbaarder is in het tegengaan van epileptiscxhe aanvallen.

Algemeen

Epilepsie is een neurologische aandoening die het centrale zenuwstelsel aantast door verstoring van de prikkeloverdracht in de hersencellen. Patiënten die leiden aan ernstige vormen van epilepsie, zoals het syndroom van Dravet, ervaren slopende en langdurige aanvallen. Van patiënten met epilepsie kan het merendeel (70/80%) effectief  worden behandeld met medicijnen/anti-epileptica [Stafstrom, 2004]. Men spreekt van refractaire epilepsie indien de gangbare therapie de epileptische aanvallen blijven optreden. Zo’n 30% blijft epileptische aanvallen houden, ondanks de medicatie [Stafstorm, 2004]. In ca 50% van de gevallen blijkt dat medicijnen, die in de eerste instantie effect hadden, in een later stadium niet effectief meer zijn. Er is dus een behoefte aan nieuwe alternatieve therapieën.

CanMediX CBD olie wordt als enige in Nederland door middel van een gevalideerde analysemethode in ons laboratorium getest op de hoeveelheid CBD. Op het analyse certificaat staat het exacte gehalte CBD vermeld zodat uit te rekenen is hoeveel CBD u inneemt. CanMediX gebruikt MCT olie als drager van het extract. MCT oliën worden ook ingezet bij een ketogeendieet in de behandeling van epilepsie.

Studies

Er zijn een aantal studies die inmiddels wijzen op het positief effect van Cannabis, in de behandeling van epilepsie. In de 19e eeuw is voor het eerst een studie gepubliceerd over het positieve effect van cannabis in de behandeling van epilepsie. Daarna is het lange tijd stil geweest in de onderzoeken naar de effecten van CBD bij epilepsie. Sinds een aantal jaren is de interesse weer toegenomen.

In de onderstaande studie zijn vijftien, aan epilepsie lijdende patiënten verdeeld in twee groepen. Groep (a) kreeg 200-300 mg CBD/dag voor een periode van 4,5 maanden. groep (b) kreeg een placebo. Uit groep (a), met CBD, met totaal acht personen waren er 4 symptoom vrij, gedurende de hele periode. Drie personen hadden minder klachten en bij een patiënt had het geen effect. Uit groep (b), placebo, werden bij zes patiënten geen verandering waargenomen. Een patiënt had het een effect.

 Chronic administration of cannabidiol to healthy volunteers and epileptic patiënts.

In de onderstaande studie is aangetoond dat bij muizen, waarbij een epileptische aanval werd opgewekt, CBD een postief effect had op het aantal aanvallen na toediening van CBD

The role of potassium BK channels in anticonvulsant effect of cannabidiol in pentylenetetrazole and maximal electroshock models of seizure in mice. [Epilepsy Behav. 2013 Jul;28(1)..]

Een recent onderzoek (2017) geeft onderbouwing aan de werkzaamheid van CBD en het Dravet syndroom. Hierbij hebben 120 kinderen en jongvolwassenen deelgenomen. Bij 43% van de groep halveerde het aantal epileptische aanvallen dankzij de toediening van CBD.

Trial of Cannabidiol for Drug-Resistant Seizures in the Dravet Syndrome [N Engl J Med 2017; 376:2011-2020]