– Epilepsie

Voor wij iets over CanMediX CBD olie en EPILEPSIE melden is het van belang te weten dat CBD olie geen medicijn is, maar mogelijk ter ondersteuning ingezet kan worden. Het is altijd raadzaam contact met de arts op te nemen.

Of CBD/THC bij eplilepsie helpt?  Een van de belangrijkste onderwerpen, in het debat over “medisch cannabisgebruik”, van de laatste jaren is de behandeling van epilepsie met verschillende cannabinoïden, met name Cannabidiol.  THC en CBD zijn in hun werkzaamheid vergeleken en het blijkt dat CBD betrouwbaarder is bij epileptische aanvallen ¹.

Algemeen

Epilepsie is een neurologische aandoening die het centrale zenuwstelsel aantast door verstoring van de prikkeloverdracht in de hersencellen. Patiënten die leiden aan ernstige vormen van epilepsie, zoals het syndroom van Dravet, ervaren slopende en langdurige aanvallen. Van patiënten met epilepsie kan het merendeel (70/80%) effectief  worden behandeld met medicijnen/anti-epileptica [Stafstrom, 2004]. Men spreekt van refractaire epilepsie indien de gangbare therapie de epileptische aanvallen blijven optreden. Zo’n 30% blijft epileptische aanvallen houden, ondanks de medicatie [Stafstorm, 2004]. In ca 50% van de gevallen blijkt dat medicijnen, die in de eerste instantie effect hadden, in een later stadium niet effectief meer zijn. Er is dus een behoefte aan nieuwe alternatieve therapieën.

Op het analyse certificaat van onze CBD olie staat het gehalte CBD vermeld. Zo kan met uitrekenen is hoeveel CBD men inneemt. CanMediX gebruikt MCT olie als drager van het extract. MCT oliën worden ook ingezet bij een ketogeendieet in de behandeling van epilepsie.

Studies

Er zijn een aantal studies die inmiddels wijzen op het positief effect van Cannabis, in de behandeling van epilepsie. In de 19e eeuw is voor het eerst een studie gepubliceerd over het positieve effect van cannabis in de behandeling van epilepsie. Daarna is het lange tijd stil geweest in de onderzoeken naar de effecten van CBD bij epilepsie. Sinds een aantal jaren is de interesse weer toegenomen.

  • Richtlijn cannabidiol  Deze ¹ Vastgestelde richlijn voor epilepsie in relatie met cannabis wordt beschreven door de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Hierbij blijkt dat het onderzoek bij mensen zich momenteel met name richt op CBD.
  • Cannabinoids and Epilepsy [Neurotheraputics  Aug 2015] Al meer dan een millennium heeft preklinisch en klinisch bewijs aangetoond dat cannabinoïden zoals CBD kunnen worden gebruikt om aanvallen effectief te verminderen, vooral bij patiënten met therapieresistente epilepsie. Er zijn echter nog veel vragen (zie sudie tekstvak 1) met betrekking tot het mechanisme, de veiligheid en de werkzaamheid van cannabinoïden bij gebruik op korte en lange termijn.
  • Chronic administration of cannabidiol to healthy volunteers and epileptic patiënts. In deze studie zijn vijftien, aan epilepsie lijdende patiënten verdeeld in twee groepen. Groep (a) kreeg 200-300 mg CBD/dag voor een periode van 4,5 maanden. groep (b) kreeg een placebo. Uit groep (a), met CBD, met totaal acht personen waren er 4 symptoom vrij, gedurende de hele periode. Drie personen hadden minder klachten en bij een patiënt had het geen effect. Uit groep (b), placebo, werden bij zes patiënten geen verandering waargenomen. Een patiënt had het een effect.
  • The role of potassium BK channels in anticonvulsant effect of cannabidiol in pentylenetetrazole and maximal electroshock models of seizure in mice. [Epilepsy Behav. 2013 Jul;28(1)..] In deze  studie is aangetoond dat bij muizen, waarbij een epileptische aanval werd opgewekt, CBD een postief effect had op het aantal aanvallen na toediening van CBD
  • Trial of Cannabidiol forDrug-Resistant Seizuresin the Dravet Syndrome [N Engl J Med 2017; 376:2011-2020] Dit onderzoek (2017) geeft onderbouwing aan de werkzaamheid van CBD en het Dravet syndroom. Hierbij hebben 120 kinderen en jongvolwassenen deelgenomen. Bij 43% van de groep halveerde het aantal epileptische aanvallen dankzij de toediening van CBD.

CBD olie wordt wel eens verward met de term Cannabis en cannabis olie. Voor meer informatie over het gebruik van medicinale cannabis verwijzen wij u naar en site van Bureau voor Medicinale Cannabis-informatiebrochure voor patienten

Note: Deze onderzoeken zijn niet uitgevoerd met CBD olie van canmedix.